Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • กรรมการ STARK ลาออก 3 คน “สมชัย” นั่งซีอีโอเพียง 3 วัน

กรรมการ STARK ลาออก 3 คน “สมชัย” นั่งซีอีโอเพียง 3 วัน

STARK เล็ง 4 ทางเลือก-ยื่นล้มละลาย แก้ไขถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้น คาดรู้ผล 19 ก.ค.

ดีเอสไอ บุกค้น 15 จุด โกงหุ้น STARK ยึดทรัพย์ 100 ล้านบาท อดีตซีอีโอหลบหนีต่างประเทศ

STARK ร้อง “ดีเอสไอ” หาตัวการทุจริตมาลงโทษ ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมา

นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า กรรมการลาออก 3 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 66 เป็นต้นไป

โดยนายอภิวุฒิ ทองคำ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เร่งดำเนินการ และผลักดันให้บริษัทสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ให้ได้โดยเร็วที่สุด

รวมทั้งช่วยให้ความเห็นและแนวทางในการแก้ปัญหาของบริษัทและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทได้เสร็จลุล่วงแล้ว

ขณะที่นายสมชัย สวัสดีผล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (เพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อ 4 ก.ค.2566) เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

ทั้งนี้นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท หลังจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อ 4 ก.คคำพูดจาก เกมสล็อตเว็บแท้. 66 โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากปัญหาและภารกิจส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแก่บริษัทในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตามบริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นต่อไป

สำหรับนายสมชัย สวัสดีผล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท STARK ได้เพียง 3 วัน หลังเข้ารับตำแหน่งแทน พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่วนนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุวัฒน์ เชวงโชติ ที่ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2566

 กรรมการ STARK ลาออก 3 คน   “สมชัย” นั่งซีอีโอเพียง 3 วัน