Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • ซื้อบ้านขายทอดตลาดแต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร-

ซื้อบ้านขายทอดตลาดแต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร-

กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีแต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก จนเกิดเหตุยิงเสียชีวิตนั้น

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยได้ชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้ว หากผู้ซื้อพบว่าเจ้าของเดิม และบริวารยังอาศัยอยู่ในทรัพย์ดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีหมายบังคับคดี ขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่

แต่หากเจ้าของเดิมและบริวารยังไม่ย้ายออก ผู้ซื้อทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้ออกหมายจับเจ้าของเดิมและบริวาร ซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นอกจากนี้หากผู้ซื้อทรัพย์ประสงค์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเชิญเจ้าของเดิมมาเจรจาหาทางออกร่วมกันก็สามารถทำได้ในขณะเดียวกัน เจ้าของเดิมก็สามารถที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อทรัพย์ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจนำไปสู่การระงับข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์ และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้โดยไม่ต้องดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไกล่เกยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีหรือขั้นตอนในการบังคับคดีสามารถสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือสอบถามที่สายด่วนบังคับคดี โทร 1111 ต่อ 79 หรือค้นหาข้อมูลได้จาก www.led.go.th

ชายคลั่งมอบตัวแล้ว หลังก่อเหตุยิงเจ้าของบ้านคนใหม่เสียชีวิต

“ตัวเงินตัวทอง” วิ่งเข้าโรงพักชาวบ้านติดต่อราชการหนีอลหม่าน ตร.เรียกกู้ภัยช่วยจับ